Noûs (νοῦς)

іє. *nā˘s- (*nas-) «ніс»; споріднене з прус. nozy «ніс», лит. nósis «тс.», лтс. nãss «ніздря», дінд. nā́sā (дв.) «ніс», дперс. ав. nāh- «тс.», лат. nāris (‹ *nāsis) «ніздря», nāsus «ніс», двн. nasa, дісл. nǫs, дангл. nosu «тс.», дшв. норв. nōs «морда, рило»; псл. nosъ; р. бр. болг. м. нос, др. носъ, п. ч. слц. нл. nos, вл….

Кирило Степанян. За межі космосу та хаосу: Говард Філіпс Лавкрафт та його транскосмічний горор [«Pro│ Stranstvo»]

Кирило Степанян За межі космосу та хаосу: Говард Філіпс Лавкрафт та його транскосмічний горор [«Pro│ Stranstvo»] Кирило Степанян За межі космосу та хаосу: Говард Філіпс Лавкрафт та його транскосмічний горор [«Pro│ Stranstvo»]:

«Concordia Discors»: Літературознавчий сегмент

«Concordia Discors»: Літературознавчий сегмент Список питань, які опрацьовуватимуться: сутність літератури, читання та письмо, спільне поле взаємодії тексти, задуму, рівнів сприйняття та інтерпретації; полісемія та інтерпретування; катартичні, сугестивні та атрактивні функції, аспекти та змісти літератури; місце наративного мистецтва художньої літератури (художньої вигадки та допущення) в морфології та типології мистецтв; аспекти описовавості та образності; текстові та вербальні…

«Десять биків» (十牛, Shíniú, Jūgyū)

  «Десять биків» (十牛, Shíniú,  Jūgyū) «Десять биків» (十牛, Shíniú, Jūgyū) Коментар Коань Шиюаня (Kuo-an Shih-yuan, 廓庵師遠, яп. Kakuan Shien), XII ст. Виконання малюнків (十牛图) майстра гасо Сюбуна Тенсьо (周文 天章, го: Еккей (越渓), роки життя: 1414-1463). 01. Шукаю бика Блукаючи по пасовищах цього світу, Без кінця розсуваючи високі зарості, Я намагаюся знайти бика. Уздовж…

Юрій Ляшук. Улюблене слово

Юрій Ляшук Улюблене слово Що таке, здавалося б, слово? Коли-небудь задумувалися над тим, який сенс воно має для, скажімо, тих, хто чує його з вуст іноземця? А чи може воно нести естетичне задоволення навіть для вуха представника іншої мови? Цілком. Замислюємося ми над тим, чи маємо якесь улюблене слово? З рідної чи іноземної мови? От…

Юрій Ляшук. Поезомалярство

Юрій Ляшук Поезомалярство Природи Нашої людської Природа незбагненна чи можна перевтілитись на мить у трансцендентне лісу віття  Душі людської тьма та сонце боротьба одвічна ми – всесвіти безкінечні з пітьми чи світла що зрине з океану дна  Клейнод бурштиновий ховаючись у хаос й із нього виринаючи укотре істини проміння нам дарує чи стане нам любові?…

Mythopoeia & Lore

Mythopoeia & Lore Лор (англ. lore «знання, передання», іноді також [1]: back, він англ. background – «фон, задній план») – сукупність матеріалів, що розкривають фантастичний всесвіт (літературний, ігровий, змішаний). Сюди відносять статті та книги (у випадку ігор також – внутрішньо-ігрові), які містять інформацію популярного або стилізованого під художній (як варіант, частотно – міфопоетичний) викладу базових…

Карл Густав Юнг («Псевдо-Василид»). «Семь проповедей к мертвым» (1916)

Карл Густав Юнг («Псевдо-Василид») «Семь проповедей к мертвым» (1916) («SEPTEM SERMONES AD MORTUOS») Вашій увазі пропонується дуже цікавий для аналізу та коментування неогностичний текст 1916-го року авторства К. Г. Юнга в уявленій іпостасі Псевдо-Василіда, який є наслідком того, що сам дослідник визначав як трансперсональну кризу.  Версія із аналітичним коментарем розміщена тут: https://is.gd/72Y9Qr Семь наставлений меpтвым, что написал Василид из Александpии, города,…